top of page

DOSTAWA

[DOSTAWA PRODUKTÓW]

  1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Kupującym.

  2. Sprzedawca w ramach E-Sklepu oferuje następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:

  3. odpłatna dostawa na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej,

  4. odpłatna dostawa poza granice Polski w formie przesyłki kurierskiej,

  5. bezpłatny odbiór osobisty w niżej wymienionych punktach odbioru otwartych w godzinach szczegółowo wyspecyfikowanych na stronie E-Sklepu: Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec, 

  6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, czas dostawy liczony jest od momentu potwierdzenia otrzymania płatności. Czas realizacji jest podany każdorazowo na stronie z ofertą danego produktu i wynosi standardowo 2-4 dni robocze lub do 60 dni roboczych w przypadku produktów z dłuższym terminem realizacji. W przypadku wystąpienia zmian Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, podając przy tym zaktualizowany czas realizacji. 

  7. Koszt dostawy Produktów na terytorium Polski wskazywany jest Kupującemu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia w E-Sklepie, natomiast w przypadku uzgodnienia dostawy Produktów poza granice Polski koszt dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany ze Sprzedawcą.

  8. Odbiór Produktu przez Kupującego jest zawsze potwierdzony na dokumencie dostawy. Podczas odbioru Produktu lub produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkt lub Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu szkody w obecności dostawcy. Odbiór Produktu bez zastrzeżeń traktowany jest jako potwierdzenie kompletności i zgodności Produktu ze złożonym zamówieniem w w/w zakresie.

  9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy Produktu wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Kupującego.

  10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny - jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy - do zawiadomienia o tej okoliczności Kupującego i dokonania zwrotu całości otrzymanych od niego środków pieniężnych.

bottom of page