top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[POLITYKA PRYWATNOŚCI]

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem E-Sklepu pod adresem internetowym homlando.com jest Usługodawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

  2. Użytkownik zakładając konto w E-Sklepie lub wypełniając Formularz Dostawy, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119, s. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowych umów oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę (w tym w celach marketingowych).

  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, o których mowa w ust. 2, oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgoda na udostępnianie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolna. Wszelkie uprawnienia związane z ochroną danych osobowych i sposoby ich realizacji są określone w Polityce prywatności.

  4. E-Sklep wykorzystuje pliki tekstowe Cookies, które są zapisywane przez serwer i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu optymalizacji korzystania ze E-Sklepu, dostosowania jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także na potrzeby tworzenia statystyk. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie przedmiotowych plików, może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Wyłączenie obsługi plików Cookies może utrudnić, bądź nawet uniemożliwić korzystanie ze E-Sklepu. Szczegółowy opis działania plików Cookies i podobnych zawiera Polityka prywatności.

bottom of page